U bent hier: Home / Algemene info / Wat is ESAT?

Wat is ESAT?

De Universiteit te Leuven werd gesticht op 9 december 1425 door Paus Martinus V op verzoek van de stedelijke autoriteiten en Hertog Jan IV van Brabant. Oorspronkelijk bestond de Universiteit uit vier Faculteiten nl. Kunsten, Geneeskunde, Kerkelijk Recht en Burgerlijk Recht. In 1432 kwam daar de Faculteit Godgeleerdheid bij. Vanaf het begin genoot de Universiteit een Europese faam. Belangrijke wetenschappers zijn Adrianus van Utrecht, Erasmus van Rotterdam, Justus Lipsius en Vesalius. In 1797 werd de oude Universiteit opgeheven door de Franse Republiek. Toelating tot heropening werd gegeven in 1834: de Belgische Bisschoppen richtten de Katholieke Universiteit op te Mechelen maar deze werd na 1 jaar overgebracht naar Leuven. De vernederlandsing die eigenlijk al begon in 1911 zorgde in 1936 voor parallelle colleges in het Nederlands en het Frans en leidde uiteindelijk tot de splitsing in de autonome KU Leuven (met campussen te Leuven en Kortrijk) en U.C. Louvain te Louvain-la-Neuve (Ottignies en Woluwe).

i1353.jpgVoor het ontstaan van het departement Elektrotechniek moeten we teruggaan tot het jaar 1900, wanneer de leerstoel Elektriciteit opgericht werd aan de "Speciale School" (voor ingenieurs) van de Faculteit Wetenschappen. De leerstoel omvatte alle onderzoek en opleiding aan de universiteit in het domein Elektrotechniek. In 1961 werd de Ingenieursschool afgesplitst van de Faculteit Wetenschappen en omgevormd tot een aparte Faculteit Toegepaste Wetenschappen. In 1964 werd de opleiding gesplitst in een nederlandstalige en een franstalige, die in 1968 verhuisde naar Louvain-la-Neuve.

Het departement Elektrotechniek is ook gekend onder de naam ESAT. Oorspronkelijk was E.S.A.T. een afkorting van vier onderzoeksdomeinen in het departement. Door de groei en interne reorganisaties veranderde de betekenis van de vier letters verschillende malen over de jaren heen. Daarom werd beslist om ESAT als een alternatieve naam voor het departement te houden wegens de naambekendheid, maar het niet langer als een afkorting te zien. Daarom is het dan ook ESAT en niet E.S.A.T.!

In de kijker