U bent hier: Home / Onderwijs / Master

Nederlandstalige masteropleidingen in het domein Elektrotechniek

Binnen de bachelor-masterstructuur worden door de faculteit heel wat masteropleidingen verzorgd. Op deze pagina vind je enkel informatie over de masteropleidingen die door het departement Elektrotechniek ingericht worden, eventueel in samenwerking met andere departementen of faculteiten. Deze masters sluiten meestal nauw aan bij de bachelor Elektrotechniek maar ze sluiten ook aan bij andere bachelors (zie facultaire aansluitingspagina).

ma-elek.png

Facultaire masters

Master in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek

In de master elektrotechniek leer je de kennis van elektronica en ICT gebruiken voor het realiseren van toepassingen in elektronische hardware en software. Je leert creatief werken met transistoren en chips, met de meest moderne telecommunicatietechnieken en multimediatoepassingen. Kortom elektrotechniek biedt je de kans om een 'master' te worden in zowel technologie, chips, systemen en algoritmen. Je kan hierbij kiezen tussen twee opties:

  • Elektronica en geïntegreerde schakelingen: hier leer je het ontwerp en de realisatie van elektronische en geïntegreerde schakelingen (IC’s of chips) voor allerhande elektronische systemen zoals voor telecommunicatie, audio- en sensortoepassingen, biomedische systemen en vermogenelektronica.
  • Ingebedde systemen en multimedia: hier leer je toepassingen ontwerpen voor de verwerking, beveiliging en transport van digitale signalen (met extra aandacht voor multimedia) en hun implementatie in multi-chip en ingebedde systemen.
Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische technologie

In deze master leer je biomedisch-technologische producten en/of biomedisch-informatieverwerkende diensten ontwerpen en produceren. Hiervoor wordt eerst een bijkomende basis gelegd van medische vakken over de werking van ons organisme. De kennis van de technologische basisvakken wordt dan gecombineerd met deze medische basisvakken in specialiteitsvakken die de hele waaier van nieuwe ontwikkelingen in de medische technologie omvatten: biomechanica, medische beeldverwerking, biomaterialen, verwerking van medische signalen, weefselengineering, robotchirurgie, bio-informatica, bedrijfsvoering in de medische technologie,... De biomedisch ingenieur wordt hierdoor een integrator bij uitstek, die zijn ingenieursactiviteiten toepast in de biomedische industrie, de ziekenhuizen, de gezondheidsvoorziening en bij de overheid.

Master in de ingenieurswetenschappen: energie

In deze master worden alle multidisciplinaire aspecten van energie belicht. Dit gebeurt met uitgebreide aandacht voor de mogelijkheden en beperkingen van de technologieën, maar evenzeer met aandacht voor milieugevolgen en de economische aspecten. In het gemeenschappelijke eerste jaar komen elektrotechnische en werktuigkundige opleidingsonderdelen evenwichtig aan bod. In het tweede jaar volgt een verdere specialisatie in één van de drie opties: thermomechanische energie (werktuigkundige aspecten van energievoorziening en energiemachines), elektrische energie (elektrotechnische aspecten van energievoorziening en energieomzetters) en algemeen techno-economische energie (niet-technische aspecten van energie).

Master in de ingenieurswetenschappen: wiskundige ingenieurstechnieken

Wiskundige modellen, virtuele prototypes en simulatie spelen een belangrijke rol in heel wat ingenieursdisciplines. Ze maken nauwkeurige analyses en voorspellingen mogelijk en zorgen voor een belangrijke kost- en tijdsbesparing. In deze master leer je wiskunde toepassen: je leert wiskundige modellen ontwerpen en implementeren, je bestudeert statistische methodieken en je ontwikkelt numerieke algoritmes. Deze algemene technieken worden aangebracht in de context van simulatie, monitoring, sturing en optimalisatie van industriële en kennissystemen. In het tweede jaar kan je vakken kiezen uit een aantal hedendaagse ingenieursdisciplines zoals procescontrole, datamining, beeldverwerking, cryptografie en scientific computing. Je zal ook heel wat kennis en vaardigheden i.v.m. softwareontwikkeling verwerven.

Interfacultaire masters

Master in de nanowetenschappen, nanotechnologie en nano-engineering

Nanowetenschap staat voor de fundamentele wetenschap met atomaire bouwblokken. Nanotechnologie staat voor de vorming van complexe macrosystemen, uniek in hun werking en met nieuwe functionaliteiten, gebaseerd op hun moleculaire en atomaire eigenschappen. Het programma is erg interdisciplinair opgevat en combineert vakken vanuit de toegepaste biologie, basiswetenschappen, materiaalkunde en elektronica. Het is gericht naar studenten met een brede interesse in basiswetenschap en technologie en een actieve belangstelling voor nieuwe toepassingen in de micro- en nanotechnologie voor elektronica en ICT, voor de nieuwe materialen en de biologische sector en dit zowel voor de bedrijfswereld als voor het onderzoek.

Als bachelor elektrotechniek heb je ook de mogelijkheid om het Engelstalige Erasmus Mundus Master of Science in Nanoscience and Nanotechnology te volgen. Dit programma is opgezet als een samenwerking tussen vier Europese universiteiten. Als student volg je jouw eerste jaar opleiding aan de KU Leuven, en het volgende jaar ga je naar een van de drie andere universiteiten (Chalmers Tekniska Högskola, Joseph Fourier Université Grenoble of Technische Universität Dresden) voor je specialisatie en masterproef. Bij het succesvol beëindigen van je studies krijg je een gemeenschappelijk diploma van de twee universiteiten waar je studeerde.

Master in de bio-informatica

Deze opleiding heeft tot doel specialisten in de bio-informatica te vormen die in staat zijn biologisch inzicht te koppelen aan informatietechnologie en hierbij analysetechnieken uit toegepaste wiskunde en statistiek te integreren. De expertise ligt in het ontwerpen van nieuwe en het interpreteren van reeds uitgevoerde moleculair biologische experimenten.