U bent hier: Home / Onderwijs / Elektrotechniek in de ingenieursopleiding

Elektrotechniek in de ingenieursopleiding

We leven in boeiende tijden van grote uitdagingen en snelle evoluties zoals internet en de informatiemaatschappij van de 21e eeuw. Precies daarop zijn de ingenieursopleidingen afgestemd die het departement Elektrotechniek (mee) inricht. Het geheel van opleidingen is consistent, boeiend en veelzijdig opgevat maar laat toch een sterke specialisatie toe volgens een bewust gekozen profiel.

Elektrotechniek is het aanwenden van elektrische grootheden als drager van informatie en energie. Elektromagnetische golven zijn dragers van informatie en laten toe ontzettend snel te communiceren; denk maar aan de GSM. Aan de basis van deze steeds snellere informatie-overdracht ligt de chip waarvan de rekenkracht iedere achttien maanden verdubbelt. Dikwijls moet de informatie, zoals beelden en geluid, ook nog verder verwerkt worden om ze beter bruikbaar te maken.

Elektriciteit is ook een drager van energie. Er is de klassieke energieopwekking in elektrische centrales, maar voor de toekomst spelen hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie een belangrijke rol. De elektrische energie laat niet enkel elektrische toestellen werken maar zet via motoren ook de wereld in beweging.

Het wordt pas helemaal boeiend als we informatie en energie combineren. Denk maar aan de TGV en de elektrische of hybride wagen. De informatie regelt en stuurt de processen en de energie maakt beweging mogelijk. Deze twee grootheden (informatie en energie) spelen een toenemende rol in alle sectoren van de maatschappij.

De opleiding bevat ontwerpmethodieken van micro-elektronische componenten en systemen, van telecommunicatie en automatisering, van elektrische energiesystemen, van informatietechnologie en softwareontwikkelingen en het ganse spectrum daartussen. Elektronica en elektrische energiedistributie vormen trouwens het intelligente zenuwstelsel van alle takken van de industrie. Het inbouwen van intelligentie in de materie-, informatica- en energie-verwerkende systemen is een belangrijke doelstelling.

De opleiding: een brede basis en een omlijnd profiel

De opleiding tot burgerlijk ingenieur in het domein van de elektrotechniek wordt gekenmerkt door een evenwicht tussen een brede elektrotechnische basisvorming in de bacheloropleiding en een verder doorgedreven specialisatie in de verschillende masteropleidingen.

In de bacheloropleiding krijgen de studenten de basis van zes vakgebieden van elektrotechniek. Deze vakgebieden zijn breed gespreid, gaande van nanotechnologie, aanleunend bij fysica en materiaalkunde, over telecommunicatie, micro-elektronica en informatie- en communicatiesystemen (drie gebieden die aanleunen bij informatica), tot automatisering en energie die eerder aanleunen bij mechanica. Het programma beoogt een brede en evenwichtige elektrotechnische basisvorming, die gecombineerd kan worden met de nevenrichtingen computerwetenschappen, materiaalkunde en werktuigkunde. Het overkoepelend seminarie P&O laat toe de kennis uit de verschillende vakken te integreren in een ontwerp.

De bacheloropleiding is veelzijdig en breed omdat ze niet alleen een directe aansluiting biedt met de master Elektrotechniek (ICT) maar ook met een zeer groot aantal aanverwante masteropleidingen. In de masteropleiding kan de student zich verder bekwamen in één van deze of aanliggende vakgebieden. Dit kan gaan van chipontwerp en het maken van fysische processen om nieuwe materialen te creëren tot het ontwerp van aandrijfsystemen en elektriciteitsverdeelsystemen. Daartussenin ligt een brede waaier: robotica, regelen van scheikundige processen, multimedia, telecommunicatie. Dit illustreert het brede raakvlak van de elektrotechniek met vele andere ingenieurs- en wetenschapsdomeinen.

Het departement ondersteunt zeer sterk de internationalisering van de opleiding. Erasmus en Socrates zijn zeer goed uitgebouwd en de nodige academische en administratieve ondersteuning is voorhanden. Er zijn buitenlandse universiteiten geselecteerd op basis van kwaliteit, waar de student via directe contacten naar toe kan tijdens zijn/haar masteropleiding.

Afgestudeerd: een waaier van mogelijkheden

Men dient een onderscheid te maken tussen het toepassingsdomein en de aard van de functie waarin een elektrotechnische ingenieur kan terechtkomen. De functie die hij/zij kan uit-oefenen is o.a. bedrijfsleider, ondernemer, onderzoeker, projectontwikkelaar, productie-ingenieur, commercieel verantwoordelijke, technische dienst, zelfstandig raadgevend ingenieur, enz. Toepassingsdomeinen gaan van chipproductie en chipontwerp over digitale video en audio, multimedia, HDTV, telecommunicatie, ISDN-netwerken, mobiele radio en telefoon naar antennes en satellieten, van computerbeveiliging over procescontrole, robots en automatisering naar biomedische sensoren, van nieuwe toestellen en rekenprogramma's voor veilige en betrouwbare energievoorziening naar zuinigere, kleinere en stillere motoren. Hij/zij werkt met zicht op talrijke toepassingen uit ons dagelijks leven waaruit de elektrotechniek niet meer weg te denken is.

De technologie in Vlaanderen staat aan de top: we zien hier zowel kleine starters (Icos, Eyetronics, Ismc, CoWare ...) tot reuzenfirma's met duizenden werknemers (Alcatel, Philips, Barco, Electrabel/Tractebel ...). Dit is allemaal elektrotechniek. Vlaanderen is ook het best benetwerkt met kabel-TV, telefoonlijnen en energiedistributie. Gedurende de laatste jaren heeft het onderzoek op gebied van elektrotechniek in Vlaanderen jonge onderzoekers opgeleverd die, na hun doctoraat, hun eigen bedrijf hebben opgezet en nu al op wereldschaal opereren. Onderzoek en ondernemen kunnen best samengaan in elektrotechniek!

De Vlaamse hightech valleien trekken veel elektrotechnische ingenieurs aan, zoals DSP-Valley in Leuven en Flanders Media Valley in Limburg, aansluitend bij Eindhoven Embedded Systems Valley. Bovendien is Vlaanderen ook de zetel van Imec, het grootste nanotechnologie-laboratorium in de wereld, dat samenwerkt met de grote wereldleiders op het domein van nanotechnologie, en waar eveneens tal van elektrotechnische ingenieurs aan het werk zijn.