U bent hier: Home

Master Energie

Zullen we in de toekomst stroom maken uit hernieuwbare bronnen zoals wind en zon? Of uit afval? Komt kernenergie terug? Wordt kernfusie een reële optie? Hoe kunnen slimme netten energiegebruik optimaliseren en energie, grondstoffen, geld en milieu sparen? ‘Wat’ zal auto’s in de toekomst aandrijven en hoe zullen hun ‘motoren’ eruit zien? Hoe kan je handel drijven met een product dat je niet kan opslaan, zoals elektriciteit? Kan thermische energieopslag hierin een rol spelen?

De liberalisering van de energiemarkten veroorzaakt een ware techno-economische revolutie en de broeikasgasproblematiek bedreigt onze levenswijze. De (duurzame) leveringszekerheid van energie vormt een uitdaging voor de hele mensheid. Deze drie fenomenen maken het thema energie, brandend actueel.

Zowel industrie als onderzoek vragen meer en meer multidisciplinaire ingenieurs. De ’Master in de ingenieurswetenschappen: energie‘, ook wel afgekort tot ‘Master Energie’ vormt een sterke opleiding in de elektromechanica, waarbij werktuigkundige en elektrotechnische steunpunten op evenwichtige en geïntegreerde wijze aan bod komen, samen met sociaal-economische randvoorwaarden die het werkveld van de ingenieur sterk beïnvloeden.

William d'Haeseleer, programmadirecteur Masteropleidingen Energie
Johan Driesen, programmacoördinator KIC InnoEnergy Master School

Inhoud

In de opleiding ‘Master Energie’ starten de studenten in het eerste masterjaar met een brede basis van technische - elektrisch en mechanisch - en economische vakken. In het tweede masterjaar kunnen de studenten - afhankelijk van de gekozen vakken - in drie afstudeeropties specialiseren: elektrische energie , techno-economische energie en thermo-mechanische energie. De masterproef vormt het sluitstuk van de opleiding.

Waarom energie studeren

Het thema energie is tegenwoordig niet meer weg te branden uit de actualiteit. Zowel politiek, socio-economisch als zuiver technisch staat energie hoog op de agenda. Ook vanuit de industrie worden ingenieurs steeds vaker geconfronteerd met problemen waarin energie een steeds belangrijkere rol speelt. Het is dan ook vanzelfsprekend dat onze maatschappij nood heeft aan ingenieurs met een brede, gefundeerde kijk op het hele energiedomein. Meer

Voor wie

Bachelors uit de ingenieurswetenschappen met hoofdrichting werktuigkunde of combinatie elektrotechniek-werktuigkunde hebben een ideale vooropleiding. Maar ook de bachelors met een andere afstudeerrichting, of bachelors en masters uit de industriële wetenschappen, wetenschappen, bio-ingenieurs en handelsingenieurs zijn van harte welkom, mits ze een voorbereidingsprogramma en/of een aangepast studieprogramma van de master volgen. 

Taal

Nederlands, met een aantal Engelstalige opleidingsonderdelen

Een Engelstalige equivalent (Master of Engineering: Energy) kan ook gevolgd worden.

Duur

2 jaar, eventueel aangevuld met een voorbereidingsprogramma (maximaal 60 studiepunten)

Studiepunten

120 studiepunten